Bygglarm

Vi kan ta ett krafttag om er säkerhet. Genom att installera bygglarm på er byggarbetsplats på exempelvis Lidingö så kan vi ge er en möjlighet till en säker och trygg arbetsgång.

Det senare är ytterligare en aspekt av varför bygglarm är viktigt att installera: vad händer om verktyg och maskiner försvinner? Hela bygget kommer att ta längre tid och det kan kosta pengar. Dessutom så blir arbetsmoralen sämre. Bygglarm är lösningen på en säkrare - och bättre - arbetsplats.

Bygglarm i Danderyd, Täby, Lidingö - så arbetar vi

Byggarbetsplatser är attraktiva för tjuvar. Det handlar ofta om dåligt belysta platser där skyddet runt omkring är enkelt att ta sig över - eller igenom. Tjuvar har sällan några problem med att ta sig in och börja botanisera i byggbaracker efter värdesaker, verktyg och annan utrustning.

Våra bygglarm är avancerade och vi kan alltid skräddarsy lösningar utifrån beställarens specifika behov. En byggarbetsplats i Danderyd blir ordentligt kontrollerad innan vi påbörjar arbetet med att sätta upp bygglarm.

Bygglarm bygger på en genomtänkt teknik där vi exempelvis kan använda oss av kameror. Det ger en större säkerhet och där du som beställare - i realtid - kan följa en eventuell avvikelse. I kombination med exempelvis ronderande väktare så blir det en rakt igenom säker lösning: väktarna hinner agera och, i många fall, överraska och överrumpla en tjuv. Något som därefter kan följas av ett regelrätt gripande av polisen.

Hur ser er byggarbetsplats ut? Vi gör gärna ett besök och ser över vilka lösningar som är möjliga och bäst lämpade för just er. Vi arbetar alltid med dig som kund i fokus och våra bygglarm är kostnadseffektiva.

Bygglarm fungerar preventivt

Stockholm växer och de flesta stadsdelar och närliggande områden har större projekt som pågår. Allt för få entreprenörer sätter säkerheten i fokus. När inbrottet väl sker så är det för sent att agera. Våra lösningar förhindrar detta från att ske. Ett bygglarm på en arbetsplats borgar för ett säkert projekt som sker enligt den tidsplan som överenskommits.

Bygglarm fungerar även preventivt. Genom skyltar så kan man påvisa att det finns larm installerade och därmed också visa en potentiell tjuv att det inte finns någon mening med att försöka ta sig in. Detta leder i sin tur till att risken för både stöld och sabotage mottas redan i grinden.

Vi är experter på alla säkerhetsfrågor och vi tar mer än gärna ett fast grepp om denna viktiga fråga på er arbetsplats. Välkommen att kontakta oss redan idag.

Varför är detta så viktigt?

Vad är egentligen det perfekta brottet? Baserat på ren statistik så kan man säga att inbrott är så nära det man kan komma. Detta sett till hur pass låg uppklarningsprocent som finns för just inbrott. Detta gäller i synnerhet i - och kring - Stockholm.

Inbrott sker inte enbart hos privatpersoner. En ny trend har kunnat skönjas där inbrottstjuvar väljer byggarbetsplatser. Detta som en följd av att sådana har höga materiella värden: verktyg, maskiner och exempelvis vitvaror som samtliga har en gemensam nämnare i att de är enkla att sälja vidare.

Installera bygglarm på er byggarbetsplats för en säker och trygg arbetsgång