Kameraövervakning

Larmkraft är experter på säkerhetsfrågor och erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder. Genom att anlita oss så garanteras ni trygga, säkra och kostnadseffektiva lösningar som säkrar både område och egendom. Vi skapar trygghet och ökad säkerhet genom inbrottslarm, passagesystem och genom avancerad kameraövervakning.

Kameraövervakning med kameraoperatör

Genom kamerabevakning tillsammans med Lövestad Larmcentral får du tillgång till kamerabevakning i realtid.

När obehöriga personer eller bilar uppehåller sig inom kamerans larmområde, genererar detta direkt en åtgärdsplan hos kameraoperatören.

Om du har ronderande väktare är risken stor att inbrott och skadegörelse upptäcks först när brottet redan har begåtts och inkräktarna har lämnat platsen. Med denna lösning kan mycket av den ronderande väktarens jobb kompletteras med teknik. Med tillgång till Iphone/Ipad kan även du som kund se vad som händer vart du än befinner dig.

Vi jobbar endast med IP-baserade system, för att du som kund skall få ett kostnadseffektivt system med den senaste tekniken. Detta är en lösning som lämpar sig för utomhusmiljöer som till exempel byggarbetsplatser, parkeringar och skolor.

För butiker och rena inomhusmiljöer där inte denna lösning fungerar har vi såklart andra alterantiv på kameraövervakning.

Några av de system vi installerar, servar och underhåller är:

  • Mirasys
  • Exaqvision
  • Hikvision
  • Vision

Varför kameraövervakning är en bra lösning

Inbrotten ökar och extra tydligt blir detta i Stockholm, inte minst i områden som Täby, Danderyd och Lidingö. Under den senaste tioårsperioden har antalet inbrott ökat med närmare 50 procent. Tänker man samtidigt på att polisen - som en följd av bristande resurser - inte klarar upp mer än vart sjunde inbrott så finns det all anledning att agera på egen hand.

Kameraövervakning är ofta den mest effektiva lösningen. Kameraövervakning skapar trygghet och har tre stora fördelar:

  • Dagens teknik gör att man kan följa ett brott i realtid. Du som kund kan koppla dig mot IP-systemet och, via din telefon, se rörliga bilder från områdets om övervakas. Har du kameraövervakning på en byggarbetsplats på Lidingö och upptäcker att ett potentiellt inbrott är på väg att ske så är polisen bara ett samtal bort.
  • Chans att identifiera gärningsmannen. Kameraövervakning ger en större möjlighet att identifiera - och gripa - en gärningsman i efterhand. Allt fångas och sparas på bild. Filmerna kan i efterhand analyseras och genom detta kan man också få stopp på exempelvis ligor som livnär sig på inbrott i - och kring - Stockholm.
  • Avskräckande. I många fall så fungerar kameraövervakning i ett preventivt syfte. En inbrottstjuv - eller exempelvis en klottrare - ser att en kamera är uppsatt och väljer av den anledningen att avstå från att begå brottet. Kameraövervakning gör att man lägger sig steget före och förhindrar ett brott innan det ägt rum.

För en inbrottstjuv så är det lika intressant att göra ett inbrott i en villa som i andra lokaler och fastigheter. Det enda som avskräcker är den egna aktionen och vilket typ av skydd man har på fastigheten. Det kan vara larm, det kan var ronderade turer av väktare - på exempelvis skolor och kommersiella fastigheter eller byggarbetsplatser - och det kan vara kameraövervakning.

Kameraövervakning - ett perfekt komplement

Genom kameraövervakning på exempelvis en byggarbetsplats i Täby så kan man som entreprenör och byggherre vara trygg med att ingen dyrbar utrustning försvinner - och att arbetet därmed förskjuts. Kostnaderna för entreprenader som drar ut på tiden kan bli höga - och samtalen med försäkringsbolagen många. Vi ser till att ert projekt ges möjligheten att ske så effektivt som möjligt genom en ökad säkerhet.

Kameraövervakning ser till att den operative på larmcentralen direkt kan rapportera avvikelser: kommer en okänd bil och parkerar i anslutning till byggarbetsplatsen så kontaktar den operative vaktbolaget. Dessa kan i sin tur agera och kontrollera skeendet mer ingående. Den kombination - kameraövervakning och ronderande väktare - är ultimat: väktarna kan, med hjälp av teknik, lägga sig steget före. Normalt - utan kameraövervakning - är annars att dessa upptäcker brottet i efterhand. Inbrottstjuvar är skickliga på att agera i det tysta.

Kameraövervakning på en byggarbetsplats i Täby - i kombination med ronderande väktare - borgar för säkerhet,effektiva byggen och minimerar risken för att dyrbar utrustning, verktyg, material och maskiner försvinner. Vi sköter er säkerhet och ni kan fokusera på det område där er expertis finns.

Kameraövervakning för minskat sabotage

Sabotage och klotter kostar oss skattebetalare miljontals kronor. Dåligt upplysta parker och parkeringsplatser - skolor efter stängning. Samtliga dessa platser har p erfekta förutsättningar för dessa onödiga brott. Kameraövervakning ger säkerhet.

Ingen vill hamna på film när man exempelvis klottrar och, på samma sätt som vid en byggarbetsplats, så kan också ronderande väktare agera i samspråk med en operatör och agera direkt. Handlar det om klotter på en kommunalt ägd vägg i Danderyd så kan kameraövervakning leda till ett gripande på plats.

Detsamma om det gäller en parkeringsplats. Kameraövervakning av sådana i Täby, På Lidingö och I Danderyd - där mer exklusiva fordon av hävs finns - kan skapa en större trygghet. Tjuvar har det för lätt idag. Det vanliga billarmet är inte avskräckande nog och då det dessutom finns en enorm marknad - hela Europa - för exklusivare bilar så måste man agera preventivt: kameraövervakning är avskräckande.

Våra system är IP-baserade och därmed också kostnadseffektiva. Vi ser fram emot att diskutera fram en lösning som passar er verksamhet och som säkrar egendom och lokaler tillhörande er verksamhet.

Larmcentral med kamerabevakning i realtid.